konstrukce
 • Fotovoltaika
 • Obloukové světlíky
 • Větrací štěrbiny
 • Bodové světlíky
 • Požární odvětrání
tel.+420 384 362 479
svetliky@svetliky.cz

Fotovoltaika

Použití

Jste vlastníkem objektu, jehož střecha je orientována na jižní, JV nebo JZ stranu? Máte na střeše osazeny sedlové či shedové světlíky se stejnou orientací? Využijte možnosti k instalaci fotovoltaického systému právě tam.

Fota z realizací

fotovoltaika_1
instalace na zemědělské usedlosti, instalovaný výkon 11,55 kWp, monokrystalické panely, 3 střídače
fotovoltaika_2
instalace na novostavbě RD, instalovaný výkon 5,06 kWp, polykrystalické panely, 2 střídače
fotovoltaika_3
instalace na RD, instalovaný výkon 6,77 kWp, polykrystalické panely, 2 střídače
fotovoltaika_4
instalace na RD, instalovaný výkon 5,18 kWp, monokrystalické panely, 2 střídače

Dodávka na klíč

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení všech administrativních úkonů nutných k získání souhlasu distribuční společnosti /EoN, ČEZ, PRE/, návrhu optimálního řešení po posouzení Vaší stavby, dodávky a montáže samotného systému, revizí a připojení na distribuční soustavu včetně zajištění následné administrativy pro zajištění vlastní výroby nabízíme dodávku systému tzv. na klíč.
Přehled našich služeb:
 • posouzení záměru a vypracování studie pro realizaci fotovoltaické elektrárny
 • vypracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny
 • návrh nejvhodnější technologie a způsobu realizace
 • dodávka fotovoltaické technologie a zajištění následné montáže
 • pomoc při zajištění připojení fotovoltaického systému u distribuční společnosti
 • pomoc při sestavení potřebných žádostí
 • konečná revize a uvedení systému do provozu
 • záruční a pozáruční servis
 • komplexní poradenství

Výhody

Pomocí fotovoltaického systému můžeme vyrábět elektřinu a přímo jí prodávat do rozvodné sítě, což je případ větších instalací, nebo využít vlastní střechu a vyrábět elektřinu pro svou spotřebu a přebytky prodávat do rozvodné sítě. Touto variantou se budeme zabývat dále, protože je pro vlastníky nemovitostí zajímavější, neboť za každou vyrobenou kWh inkasují tzv. zelený bonus, který ještě do konce roku 2009 činí 11,91,-Kč. Pro realizace, spuštěné do konce letošního roku je tato částka smlouvou zachována i do let příštích s roční valorizací 2-4 % po dobu 20 let a právě tato skutečnost garance ceny podle zákona č.180/2005 Sb. dělá z fotovoltaiky velice zajímavou investici. Realizace v příštím roce budou mít tento bonus nižší To ještě není vše, čím ušetříme je skutečnost, že v době provozu naší vlastní elektrárny energii, kterou sami spotřebujeme /lednička, mrazák, pračka, sporák atd./, dostaneme zaplatit formou zeleného bonusu jako energii vyrobenou a hlavně nemusíme koupit od distributora za cenu dle aktuální sazby – až 4,20 Kč/kWh. Už teď je to dobré, ale máme ještě další zisk, a to z prodeje přebytků, to je energie, kterou vyrobíme a nespotřebujeme. Inkasujeme na ní zelený bonus a dále smluvní sazbu podle smlouvy s distributorem, nyní se tato částka pohybuje kolem 1,- Kč za kWh

Technická specifikace

Celý systém je složen z několika hlavních částí – fotovoltaických panelů, nosné konstrukce na střechu včetně upevňovacích elementů, střídačů, jištění a ochran, měření a kabeláže. čtyřkvadrantový elektroměr Fotovoltaické panely přeměňují na základě tzv. fotovoltaického jevu sluneční svit či světlo na elektrickou energii, která je stejnosměrná. Tato energie vstupuje přes ochrany stejnosměrné části do tzv. střídače, kde se mění na střídavý proud, odpovídající parametrům rozvodné sítě.Odtud prochází přes předepsané ochrany a nastavení řídících a jistících prvků do cejchovaného měření výroby /odečet tzv. zeleného bonusu/ a přes kabely přímo do instalace elektrických rozvodů v nemovitosti k vlastní spotřebě.Prodej přebytků do rozvodné sítě se měří přes tzv. čtyřkvadrantový elektroměr, kterým nahradí distributor váš stávající.Tento elektroměr v reálném čase měří vlastní spotřebu /nakupovanou energii/ nebo prodej přebytků.