konstrukce
  • Fotovoltaika
  • Obloukové světlíky
  • Větrací štěrbiny
  • Bodové světlíky
  • Požární odvětrání
tel.+420 384 362 479
svetliky@svetliky.cz

Rekonstrukce světlíků - FVE

Rekonstrukce s nápadem

Investice, která se vyplatí ! Co to přinese? Jistotu bezpečné a výnosné investice – výkupní cena nebo zelený bonus je upravena zákonem č.180/2005 Sb O podpoře obnovitelných zdrojů energie po dobu 20 let za státem garantovanou cenu.V roce 2009 je pevná výkuopní cena stanovena na 12,79,-Kč/kWh, u zeleného bonusu 11,81,-Kč/kWh pro instalace nad 30 kW. Ekonomická návratnost se pohybuje podle velikosti investice, volby druhu prodeje, instalovaného výkonu atd. v rozmezí 6-8 let, se splácením úvěrů se tato doba prodlužuje.
více...

Výhody

Výhoda při rekonstrukci sedlových světlíků – lepší tepelně-izolační vlastnosti náhradou drátoskla polykarbonátem, lehčí hliníkovou konstrukci, montáž fotovoltaických panelů na konstrukci, kdy nedojde k zvětšení měrného zatížení celé střechy, což je nejdůležitější u starších objektů, kdy při posuzování zatížení střechy další zatížení střešního pláště statik nepovolí. Instalací FVE systému se v relativně krátké době zaplatí i rekonstrukce celého světlíku.
Renovace světlíků s konstrukčním systémem TDS je řešením, které v nejmenším nenaruší ani neomezí chod vašeho podniku a ušetří Vám čas a náklady.

Použití

  • Montáž na stávající konstrukce světlíků – po posouzení vhodnosti a možnosti montáže se navrhuje optimální způsob řešení.
  • Montáž na ploché střechy – instalace nosných konstrukcí po posouzení vhodnosti a možnosti montáže s ohledem na statické posouzení stavby /je-li vyžadováno/ - individuální řešení pro střechy ploché, kryté plechem, trapezovým plechem, živičnou krytinou, foliemi atd., pro šikmé střechy kryté eternitovými šablonami, plechem, taškami atd.