konstrukce
 • Fotovoltaika
 • Obloukové světlíky
 • Větrací štěrbiny
 • Bodové světlíky
 • Požární odvětrání
tel.+420 384 362 479
svetliky@svetliky.cz

Obloukové světlíky

Technická specifikace

Konstrukce TDS systems - Perseus je konstruována s úmyslem co nejdelší životnosti. Proto neobsahuje žádné gumové, silikonové ani pryžové těsnící prvky, které by svou náchylností na povětrnostní podmínky mohly snížit životnost světlíku. Světlíkový systém TDS typ Perseus je vyroben celý z hliníku. Těsnost je docílena specielní dosedací plochou a průmyslové těsnící prvky jsou pouze ve stycích v napojení na hydroizolaci a na větrací klapce , kde je jej možné při dosloužení (cca 10 let) jednoduše vyměnit.
Systémové konstrukce obecně vykazují vlastnosti, jenž není možné běžným zámečnickým způsobem výroby dosáhnout. Konstrukce TDS systems mají vyřešenu dilataci připojení na konstrukci střechy, dilataci zasklení PC desek, mikroventilaci , odvětrání profilů a komůrek desek , odvodnění dešťové vody , odtokové místa pro zadržování kondenzátu . Těsnost a průvzdušnost jsou vlastnosti, které jsou pravidelně zkoušeny ve státních zkušebnách ( zkoušeno akreditovanou laboratoří CSI ve Zlíně).
Konstrukce TDS systems - Perseus byla zkoušena ve zkušebně ve Zlíně. Únosnost systému splňuje požadavky podle ČSN .

Výhody

Úspory energie
 • obloukový způsob v porovnání s klasickým sedlovým provedením světlíku zmenší plochu prosklení o 1/3 a adekvátně sníží úniky tepla
 • obloukový způsob zmenší u stropu objem akumulační vrstvy tepla a posune průměrnou teplotu směrem k podlaze, zlepší aerodynamické pohyby vzduchu v místnostech, částečně sníží dobu temperace a uspoří tím další náklady na vytápění
Včasná a spolehlivá dodávka
 • nová progresivní technologie zahrnuje vlastnosti jako je rychlost, bezpečnost, snadnost při výrobě, montáži, údržbě i provozu.
 • minimální omezení provozu při rekonstrukcích

Použití

 • střešní pásové světlíky
 • obloukové přístřešky, markýzy
 • ostatní klenutá zasklení