TDS logo
Bitplex 360


chráněné unikové cesty
výhody a použití
popis výrobku
Světlík (dekl): rámová konstrukce z masivních
hliníkových profilů systém TDS , AlMg Si 0,5 F22
Stupeň požární odolnosti: B 300
Zaskleno: Polykarbonátové desky PC 16mm /opál
Koeficient prostupu tepla: K = 1,85 W/m2K
Reakce na oheň Hliník bez povrchové úpravy:A1
Polykarbonátová deska:B-s1,d0;
Těsnění EPDM,povrchová úprava:F
Větrací rám: rámová konstrukce hliníková
Barvy: zasklení čirá nebo opál
podstavec galvanicky zinkován nebo RAL
větrací rám přírodní hliník
Světelná propustnost: čirý 82% opál 48%
Tvary půdorysu klapek: čtvercové,obdélníkové do max.rozměru 2300x2080 mm
Zatížení sněhem: SL až 1500 N/m2
Zatížení větrem: WL až 2000 N/m2
Podstavec: ocelový , oboustranně galvanicky zinkován
Výška podstavce: 100 až 600 mm, z vnitřní strany lakován RAL 9010
nehořlavá tepelná izolace Orsil tl. 80 mm
Kotvení podstavce: libovolné na ocelový plech,beton,dřevo
Světlík musí být umístěn mini 15cm nad úrovní hydroizolace střechy.
Použití: novostavby, sanace střech ,rekonstrukce světlíků
Funkce: Požární klapka pro odvod tepla a kouře - Samočinné odvětrávací zařízení.
Pevné provedení - bez možnosti větrání, určený k efektivnímu prosvětlení denním světlem občanských a průmyslových staveb.
Otvíravý - pro denní větrání
 
 

Systém požárního ovládání:

Systém ovládání je automatický , pneumatický, nezávislý na vnějším zdroji energie.
Materiál:  Pneumatický píst vyroben z ušlechtilé oceli a hliníku, vybaven aretačním zařízením k udržení klapek v požárně otevřené i zavřené poloze.
Povrchová úprava:  eloxovaný hliník
Tepelné iniciační zařízení:  Termické, plně automatické spouštěcí zařízení
Pojistka:  reagující na teplotu (např.68°C)
Zdroj energie:  nezávislý , vyměnitelná náplň CO2 - 150gDálkové ruční ovládání:

Požární ovládací skříňka ( doplnění systému RWA o dálkové ovládání klapek). Typ AK 1-4 pro napojení jedné odvětrávací sekce (skupiny ). Uzamykatelná skříň , barva červená.

Použitelnost: doplnění systému RWA o dálkové ovládání klapek.
Zdroj energie: nezávislý, vyměnitelná náplň CO2
Další doplňky: elektromagnetický spouštěč EPS , optické znázornění stavu

Ovládání:
mechanické – ručně, pomocí pákového nebo nárazového ventilu
automatické - impulsním signálem od EPS 24V/180mA

Stavební připravenost :
Přivedení elektroinstalace ( rozvodů signálu EPS ), 24V/180mA – impulsní (skokový) průběh signálu .
Dořešit umístnění skříní projektem požárně bezpečnostního řešení stavby.Měděné ( Cu ) rozvody – maximální náklady

Měděná trubička , typ CU 6/1
Umístnění : v konstrukci střechy nebo pod stropem v ochranných PVC lištách, eventuelně do stavebně připravených drážek pod omítku.
Stavební připravenost : Zabezpečení přístupu osob, techniky a dopravy materiálu k místu montáže Cu rozvodů. V případě montáže pod stropem je nutné zabezpečit podklad podlahy pro pojezd montážní plošiny, ( beton, asfalt ) apod.
Do nástupu na montáž Cu rozvodů musí být ze strany objednatele známo místo instalace ovládacích skříní AK.

Ovládání EPS :

Jedná se o přídavné zařízení umožňující napojení celého RWA systému na EPS
( elektronický požární systém ochrany objektu).
Materiál : elektromagnet typ 24V/180mA – DC
Umístnění: v požárních skříních AK.
Provedení elektroinstalace a přívodní kabely jsou součástí stavební připravenosti viz.stavební připravenost EPS.


Systém ovládání pro denní větrání :


Elektrický , elektropohonem 230V/50Hz, IP 56 , povrch eloxovaný hliník.
Kvalitní robustní elektropohon - je vybaven koncovým vypínáním v obou polohách, je možné optické napojení indikace polohy klapky na centrální ovládací pult.
Elektropohon je dále vybaven , automatickým odpojovacím zařízením v případě požáru.
Celý systém větrání může být doplněn zařízením pro hlídání větru a deště.

 


 
 

Podařilo se nám spojit vysoké technické nároky a výhodnou cenu o čemž svědčí neustále rostoucí zájem.
Soubor obchodních, technických a servisních služeb zajišťujeme rychle a zdarma po celé ČR.


Obecné použití

Požárně větrací zařízení TDS RWA, je soustava bezpečnostního zařízení a opatření, instalovaných ve stavebním objektu nebo jeho části (v požárním úseku), která zajišťuje po určitou dobu odtok tepla a zplodin hoření s teplotou plynů od -20°C do + 600°C ze vzniklého požáru (včetně přítoku přiměřeného množství vzduchu) a zabraňuje rozšíření těchto produktů hoření alespoň do výše 2 m nad nejvýše umístěnou podlahou posuzovaného prostoru, na které se mohou pohybovat osoby.

Vymezení použití

Zařízení pro odvod kouře a tepla model OS RWA 1-2 je možné použít jako bodové, umístěné sólo na konstrukci střechy, nebo zabudované do ostatních světlíkových konstrukcí jako součást pásových světlíků.

Svou funkcí lze vymezit jejich použití na :

- požární odvětrání únikových prostor
- zařízení pro odvod tepla a kouře z prostoru budov
- požární odvětrání únikových prostor
- přívody vzduchu do objektů
- k dennímu větrání
- prosvětlení budov denním světlem

 

RWA_1
RWA_2
RWA_3


 
  Volná aerodynamická plocha odvětrací klapky
    Dle velikosti klapky s výtokovým součinitelem max.hodnoty Cvo=0,75

Provozní bezporuchovost-spolehlivost funkce
     Klasifikace - Re 1000
    

Certifikace
     ES certifikát shody č. 1391-CPD-0089/2008
    

Nízká okolní teplota
     Klasifikace T (-15)
    
    Zatížení sněhem
     Klasifikace - SL 1500
    

Zatížení sání větrem
     Klasifikace WL 2000
    

Odolnost vůči teplu
     Klasifikace B 300
    
Typové označení výrobku

Typ : TDS OS RWA 1-2