TDS logo


výhody
otázky a odpovědi
Konstrukční profily: TDS systems – hliníková konstrukce
barva: přírodní hliník nebo v odstínech RAL (práškové lakování)
Typ profilů: Perseus
Zasklení: Polykarbonátové desky standardní provedení
tl. 10,16,20,24,32 mm ,
Barva: opál, čirý, bronz, ostatní nestandardní odstíny jako např. modrý možnost antireflexní úpravy
Tepelné vlastnosti: dle dle použitého druhu PC desek standardně K = 3 až 2,1 W/m2K
Světelná propustnost: Polykarbonátové desky standardní provedení
Max teplota: 115°C
Požární odolnost: C1 – neodkapává hořlavý
Rozměry: A = šířka = od 1500mm do 12 000 mm
(standardně od 1500 mm do 6500 mm)
B = délka = od 1000 mm do neomezeno
Zatížení sněhem: 500 až 2500 N/m2
Zatížení větrem: 500 až 1500 N/m2
Kotvení: na ocelový plech tl. 1,5 až 3 mm na ocelové profily,dřevo,beton, světlík musí být umístěn mini 15cm nad úrovní hydroizolace střechy
Použití: novostavby, sanace střech , rekonstrukce světlíků
Nejčastější otázky: Proč konstrukce TDS systems ?
Proč Polykarbonátové ( PC ) zasklívací hmoty ( plasty) ?
Proč zesílená vrstva PC desek ?
Proč opálové zbarvení ?
Proč antireflexní úprava ?

Použití:


- střešní pásové světlíky  
- obloukové přístřešky, markýzy
- ostatní klenutá zasklení

Funkce ve stavbě :


- zajištění dostatečného množství světla v objektu , dle ČSN 730580-1
- zajištění odvětrání budovy a prostoru .
- světlíky lze vybavit větracími klapkami standardních rozměrů 2x1m nebo lze do čela světlíku instalovat ventilátory.
- pro otevírání větracích klapek slouží elektropohon 230V/50Hz, standardních zdvihů 30, 50, 75 cm
- celý větrací systém je možno doplnit zařízením pro hlídání větru a deště .
  
Úspory energie
 
- obloukový způsob v porovnání s klasickým sedlovým provedením světlíku zmenší plochu prosklení o 1/3 a adekvátně sníží úniky tepla

obloukový způsob zmenší u stropu objem akumulační vrstvy tepla a posune průměrnou teplotu směrem k podlaze, zlepší aerodynamické pohyby vzduchu v místnostech, částečně sníží dobu temperace a uspoří tím další náklady na vytápění
 
  Včasná a spolehlivá dodávka    Bezpečnost  

- nová progresivní technologie zahrnuje vlastnosti jako je rychlost, bezpečnost, snadnost při výrobě, montáži, údržbě i provozu.

minimální omezení provozu při rekonstrukcích

  - stavba obloukové systémové konstrukce zvyšuje bezpečnost a omezuje rizika úrazu při práci.  

Proč konstrukce TDS systems ?


Konstrukce Perseus je konstruována s úmyslem co nejdelší životnosti. Proto neobsahuje žádné gumové, silikonové ani pryžové těsnící prvky, které by svou náchylností na povětrnostní podmínky mohly snížit životnost světlíku. Světlíkový systém TDS typ Perseus je vyroben celý z hliníku. Těsnost je docílena specielní dosedací plochou a průmyslové těsnící prvky jsou pouze ve stycích v napojení na hydroizolaci a na větrací klapce , kde je jej možné při dosloužení (cca 10 let) jednoduše vyměnit.

Systémové konstrukce obecně vykazují vlastnosti, jenž není možné běžným zámečnickým způsobem výroby dosáhnout. Konstrukce TDS systems mají vyřešenu dilataci připojení na konstrukci střechy, dilataci zasklení PC desek, mikroventilaci , odvětrání profilů a komůrek desek , odvodnění dešťové vody , odtokové místa pro zadržování kondenzátu . Těsnost a průvzdušnost jsou vlastnosti, které jsou pravidelně zkoušeny ve státních zkušebnách ( zkoušeno akreditovanou laboratoří CSI ve Zlíně).

Konstrukce Perseus byla zkoušena ve zkušebně ve Zlíně. Únosnost systému splňuje požadavky podle ČSN .

Proč Polykarbonátové ( PC ) zasklívací hmoty ( plasty) ?

Plasty jsou zvláštní díky malé váze, která ulehčuje nosné konstrukci. Jsou odolné proti nárazům, mají dobré izolační vlastnosti a dají se snadno ohýbat ( tvářet za studena ). Dodávky TDS nabízí vedle standardních typů také velký sortiment plastových desek s ochranou proti slunci a nerozbitné provedení s vysokou tepelnou izolací.

Proč zesílená vrstva PC desek ?

Horní zesílená vrstva 1,5 mm spojuje mechanické vlastnosti plných polykarbonátových desek ( nerozbitnost, houževnatost ) a zároveň poskytuje dobré tepelné vlastnosti K 2,7 W/m2K.
Zesílená horní vrstva je oproti běžně dostupným materiálům opatřená nalisovanou ochranou vrstvou o vysoké koncentraci absorbentů UV záření, což ji dodává fyzikální, tepelné a zejména mechanické vlastnosti nesrovnatelně vyšší, než mají jakékoliv jiné polykarbonátové desky v současnosti na trhu.


Proč opálové zbarvení ?

Opálová deska má lepší vlastnosti pro rozptyl světla ( difůzní účinky ). Dopadající sluneční paprsky jsou tak několika násobně odráženy v prostoru desky a rozptylují tak svou energii do celé plochy desek. Snižuje se tím nepříjemné oslnění nebo přeexponování ( přesvícení ) pracovišť slunečními paprsky.

Proč antireflexní úprava ?

Antireflexní úprava zabraňuje prostupu infračervené složky sluneční energie a snižuje tak přehřívání objektu v letních měsících. V zimním období odráží tepelnou složku energie spět do objektu a snižuje tak tepelné ztráty budovy. Antireflexní vrstva snižuje negativní působení UV záření ( chrání desku před UV zářením ) , a prodlužuje tím životnost desek.